Yeni Adım Barack

Yeni adım Barack’la ilgili sorular/eleştiriler alıyorum yakın çevremden. O yüzden toplu cevaplamak istiyorum;

Barack benim ABD vatandaşı olurken seçtiğim yeni ismim. Çok spontane gelişti; yeni isim seçmek ister misiniz diye sordular.

Benim halihazırda üçü resmi biri göbek olmak üzere dört ismim vardı. Emre Burak Turhan ve göbek adım Mehmet.

Her ne kadar Emre benim arkadaşlar arasında kalıplaşmış ismim olsa da uzun zamandır Emre yerine Burak ismini kullanma niyetim vardı, çünkü benim için en anlamlı ve derin olanı o.

Keza vatandaşlıkta bu soru gelince aklıma gelen isim Barack oldu, çünkü Barack Burak’ın Müslüman Amerikan versiyonu olarak değerlendiriyorum ve ilham verici sevdiğim sempatik bir karakter olan Barack Obama’ya da bir ithafı var.

Dolayısıyla beğenin beğenmeyin, dalga geçin geçmeyin, beşinci ismim Barack’a da hoşgeldin deme vakti :)

Fonetik olarak Türkçe’de biraz rahatsız edici olabileceğini farketmiş olsam da (1) bu biraz geç oldu (2) no problem 😉 ayrıntılarda takılmayalım.

--

--

🌎 Globetrotter 👨🏻‍💻 Volupta LLC 👨🏻‍💻 RISG Corp 📈 0 to 1 Ventures (Wordpress, H2O.ai, BTC) ⚽️ Galatasaray SK Congressmember

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emre Barack Sokullu

🌎 Globetrotter 👨🏻‍💻 Volupta LLC 👨🏻‍💻 RISG Corp 📈 0 to 1 Ventures (Wordpress, H2O.ai, BTC) ⚽️ Galatasaray SK Congressmember